Base64 Şifre Çözme

Base64 Şifre Çözme nedir? Base64, PHP'de 8 bitlik verileri 64 bite çevirmek amacıyla kullanılan bir şifreleme fonksiyonudur. 8 bit değerine sahip olan veriler ile 64 bitlik veriler arasında farklı katmanlı iletişimlerin meydana gelmemesi için bu basit kodlama tekniği kullanılır. Böylece iletişim sırasında katmanlardan dolayı meydana çıkabilecek veri kaybı önlenir.Bu araçta online olarak base64 ile şifrelenmiş kodlarınızı çözebilirsiniz.